Wat is eraan te doen

( met dank aan Mevr. K. Vandewalle audiologe/audicienne en gecertificeerd TRT audiologe )

Sinds enkele jaren bestaat er wel degelijk een effectieve en succesvolle methode: Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Deze behandeling is door neurofysioloog Dr. Pawel Jastreboff (VS) en NKO-arts Dr. Jonathan Hazell (GBr.) ontwikkeld en is al langer bekend als succesvolle behandeling voor tinnitus en hyperacusis.

TRT is een methode waarbij zowel neurofysiologische- als psychische factoren nader bekeken worden. Beiden kunnen aan de basis liggen van tinnitus en/of hyperacusis. TRT is gebaseerd op het neutraliseren en wegnemen van negatieve reacties die bij tinnitus en/of hyperacusis aanwezig zijn, zodat geleidelijke habituatie of gewenning kan ontstaat van de perceptie of het waarnemen van het tinnitus signaal zelf (Jastreboff, 2001).

Het doel is om de hersenen van de patiënt te hertrainen zodat ze de waarneming van de eigen tinnitus op dezelfde manier gaan waarnemen als eender welk ander geluid dat gehoord word maar niet als storend ervaren word (Jastreboff, 2001). Tinnitus en de hinderlijke signalen worden gereduceerd tot “onbekende achtergrondgeluiden”. Hierdoor neemt de impact van tinnitus en/of hyperacusis op het leven af. Dit alles kan door een goed inzicht te verschaffen in het neurofysiologisch model dat aan de basis ligt van de therapie.

Door middel van gespecialiseerde, nauwkeurige en gerichte geluidstherapie zorgt men  ervoor dat de tinnitus en hinderlijke geluiden (bij hyperacusis) door het brein op de achtergrond geplaatsts worden zonder dat ze de aandacht trekken. Zo verliezen ze hun betekenis en kunnen ze door het auditieve systeem als eender welk ander geluid gecodeerd worden. Voorwaarde is een nauwgezette afstemming en juist gebruik van geluidsverrijkende apparatuur. Hiervoor worden hoortoestellen bij een aanwezig gehoorverlies, ruisgeneratoren of combinatie toestellen die beide functionaliteiten hebben, maar ook andere aanvullende apparatuur gebruikt. Daarnaast kan men door  intensieve counseling op basis van het uitgebreid neurofysiologisch model een goed inzicht in het mechanisme dat klachten veroorzaakt verschaffen. Dit is dan ook een ander essentieel onderdeel voor een goed resultaat binnen de TRT behandeling.

Een heel groot voordeel van TRT is dat de oorzaak van het tinnitus signaal onbelangrijk is. Op deze manier kunnen vele verschillende soorten tinnitus binnen TRT aangepakt worden.

Verlichting van tinnitus

De TRT  probeert de geconditioneerde reflex van het autonome zenuwstelsel te hertrainen, door de tinnitus en de externe geluiden op een juiste manier te mixen met achtergrondgeluiden en zo de reactie te verminderen en mogelijk ook de perceptie.

Geluidstherapie en eventuele ruistoestellen dragen ertoe bij dat het gehoorsysteem zich richt op externe geluiden, daardoor worden de negatieve auditieve signalen vervangen door neutrale en/of positieve signalen.